Архив | септември, 2009

Дреболийка

4 сеп.

Приключих с нещо започнато на 25 септември 2005.  😀

ТИ

3 сеп.

Ти не си просто този,
Когото обичам –
То е толкова малко.
Аз те белязах
Със тежко отличие:
Да не бъдеш никога жалък,
Дори когато си победен,
Да знаеш това,
Което и аз не зная,
Да се втурваш в света
Като в големи води
И да преплуваш докрай,
Небето с плещи да удържиш,
Когато над мен се събаря.
И пак силата ти да не ми тежи
Да си въздух,
Когато крилете разтварям!

Станка Пенчева