Архив | 00:47

СВЕТЛИНКАТА В НОЩТА

5 авг.

Нощ се стеле над земята. Навсякъде е тъмно. Само уличното осветление свети, за да покаже, че е на пост. Изведнъж в тъмното забелязвам прозореца и светлината в него. Надниквам през прозореца тайно и виждам Тя и Той. Хубави са. Млади са. Има още